Ochrana osobních údajů

Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Souhlasím s jejich ověřením a zpracováním WeFood Nutrition s.r.o., a to až do odvolání tohoto souhlasu z mé strany v písemné formě. Souhlasím, aby WeFood Nutrition s.r.o. ve smyslu platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen Zákon):

Beru na vědomí, že více o zpracování osobních údajů se mohu dozvědět v Ustanovení o ochraně osobních údajů WeFood Nutrition s.r.o., dále že můžu požádat WeFood Nutrition s.r.o. o vysvětlení zpracování mých osobních údajů, požadovat jejich doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv písemně odvolat. Prohlašuji, že jsem byl ve smyslu ustanovení § 11 Zákona řádně informován o zpracování mých osobních údajů, mých právech jakožto subjektu údajů a o povinnostech správce a zpracovatele mých osobních údajů